Nederlands Engels

Het Greening the Cloud Congres: “De resultaten uit dit project vragen om vervolg”

EventGreencloudNieuwsPublicatieReacties staat uit voor Het Greening the Cloud Congres: “De resultaten uit dit project vragen om vervolg”

In een goed gevulde (FLOOR)zaal in het Wibauthuis ging het congres van start met ee_DSC0035n schets van de huidige stand van zaken vanuit een aantal perspectieven. Zo legde Anwar Osseyran, onder meer directeur van SURFsara, de link met het belang van Green IT in recente markt ontwikkelingen en trends rond IoT en Smart Cities. Daarnaast kwam de rol van energie bron ‘an sich’ aan bod, evenals de energy-loss-chain tussen de energiebron en de server hardwarecomponenten. De hefboomwerking van Green Software is hierbij cruciaal.

Kijkje in de keuken
Tegen deze achtergrond kreeg het publiek vervolgens een kijkje in de keuken van VMware en Schuberg Philis, twee projectdeelnemers. Jan-Willem Lammers liet zien wat er nu al mogelijk is met VMware om je omgevingen energie-bewuster in te richten met ingebouwde features. Zo kan een power aware scheduler bijvoorbeeld zo’n 1 miljoen dollar (ongeveer 900.000 euro) besparen per jaar (voor 2000 servers). Harm Boertien van Schuberg Philis zoomde in op het steeds grotere belang van goede API’s. Diens efficiente toepassingen verdienen zorgvuldige aandacht. Beiden sprekers benadrukte het belang van samenwerkingsverbanden voor het beter kunnen verkennen en benutten van (nieuwe) mogelijkheden. Iets wat in je eentje niet zal lukken.

Faciliteiten voor groene cloud R&D in Amsterdam
Eric Hoekstra (Hogeschool van Amsterdam) en Mart van Santen (Greenhost)_DSC0077_Eric Hoekstra en Mart van Santen over resultaten bij SSL encryptie onderzoeklieten zien hoe het huidige meetplatform van het Software Energy Footprint Lab (SEFLab), zoals ook gebruikt door het Green Lab van de VU, is ontwikkeld. Aan de hand van de Greenhost case werd getoond hoe een case, in dit geval rond het thema encryptie, werd benaderd. Interessant aan deze case is dat er specifiek is gekeken naar de combinatie van prestaties op energie, benodigde tijd en de kwaliteit van de encryptie. Er zijn merkbare verschillen in energieverbruik, bijvoorbeeld in oudere en nieuwere technieken en duidelijke verschillen tussen 128 of 256 bit encryptie. Zo blijkt dat de meeste encryptie technieken tussen de 1,5 tot 5 keer meer energie gebruiken dan ‘geen encryptie’ per datapakket. In de afweging tussen energie, snelheid en veiligheid bleek uit deze experimenten dat AES momenteel de beste optie is.

Containers 
_DSC0088_Q&A bij presentatie onderzoek hypervisors & containers met Paola Grosso (UvA)Vanuit de Universiteit van Amsterdam liet Paola Grosso hun benadering zien bij het onderzoek naar virtualisatie technieken zoals het gebruik van hypervisors en containers. Zo heeft men experimenten uitgevoerd rond Xen en Docker en diens effecten op CPU, memory en HDD bij diverse aantallen units. Opvallend hierbij was dat rond energieverbruik in idle stand Xen bij een laag aantal virtualisation units (<4) iets beter presteert dan Docker, maar bij een hoger aantal (>4) Docker weer iets beter uit de bus komt.

Business applicaties
Giuseppe Procaccianti, onder meer werkzaam bij het VU Green Lab, richtte vervolgens de spotlight op de business applicatie kant. Samen met enkele MKB bedrijven is onderzoek gedaan aan de gebruikersfunctionaliteit zijde, zoals het uitvoeren van queries voor opvragen van data (Diesveld Query Technology case), diverse aspecten van een specifieke webapplicatie (REM Automatisering case) en impact van Content Management Systems bij websitepagina opbouw (Cobra Systems case). Uit alle cases kwamen verrassende resultaten naar voren. Zo bleek uit de CMS case, die net vers van de pers kwam, dat de website die werd opgebouwd als static webpage (HTML) 46% minder energie verbruikte dan wanneer exact dezelfde pagina werd opgebouwd als dynamic webpage (WordPress).

GreenCloud Model
Informatie te vertalen naar een simpel, praktisch maar effectief evaluatie model kan sterk bijdragen aan het bewustzijn en toepassing van best practices. Dit laatste is als uitdaging gesteld bij de ontwikkeling van het GreenCloud Model. Uitgangspunt is om met gebruik van simpele doch relevante indicatoren de verschillende lagen in de ‘data center infrastructuur stack’ apart te kunnen evalueren en toch een ‘full stack’ dashboard te genereren. De Software Improvement Group presenteerde het onder het project ontwikkelde prototype van het GreenCloud Model. Dit prototype wordt momenteel samen met een grote bank getest, onder meer op praktische toevoegde waarde voor bedrijven.

10 aanbevelingen voor vervolg 
Tijdens de paneldiscussie over de 10 aanbevelingen vanuit het project bevestigde iedereen dat er een goede basis is gevormd voor vervolg. De resultaten schijnen meer licht op een nog weinig verkend gebied. Maar de scope voor vervolg blijkt wel heel breed. Een scala aan diverse onderzoeksrichtingen is mogelijk. Diversiteit in vervolginitiatieven is gewenst, maar focus en onderlinge afstemming zijn evenzo belangrijk. De toegevoegde waarde van het ontstane netwerk, onder meer middels dit project, is daarbij cruciaal. Ook de wenselijkheid voor iets als een (energie)label voor (Cloud) applicaties voor eindgebruikers werd besproken. Deze moet wel zowel voor leveranciers als afnemers praktisch en reëel zijn. De stip op de horizon wellicht?

Ter afsluiting werd een eerste exemplaar van het boekwerk van Greening the Cloud overhandigd aan Anwar Osseyran waarin uitgebreidere informatie over de activiteiten en resultaten van het project te vinden is.

De presentatie slides en de Greening the Cloud publicatie zijn te downloaden.

_DSC0140_Napraten

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailby feather

Comments are closed.

© 2015 Hogeschool van Amsterdam - Urban Technology