Nederlands Engels

Vacatures

Het project is afgerond per 1 september 2016. Er komen geen nieuwe vacatures, stages of afstudeer opdrachten voor dit Greening the Cloud project (2014 – 2016).

Met HvA, VU, UvA en o.a. met onderstaande bedrijven zijn cases studies uitgevoerd in combinatie met stage en/of afstudeeropdrachten (zie Greening the Cloud eindpublicatie voor case beschrijvingen):

Schuberg Philis
GreenHost
Software Improvement Group
Reasonnet
Cloudprovider
Verdonck, Klooster & Associates
Transfer Solutions
Cobra Systems
REM Automatisering
Diesveld
Surfsara
VM Ware

© 2015 Hogeschool van Amsterdam - Urban Technology